Yeni Dijital Dünyada Var Olma Savaşları
Problem Odaklı
Girişimcilik:

Yalın Girişim
Veri ’den “Bilgi” ye Bir Keşif Yolculuğu:


“Veri Madenciliği”
“Geçmişe Özlem” Pazarlaması:
Retro Pazarlama
Share