Excel neden bir ERP değildir !

1- Excel bir entegrasyon mantığı barındırmaz, farklı departmanlar aynı verilere farklı çalışma sayfaları üzerinden erişir. İnsan hatasına karşı korumasızdır.

2- Gerçek dünyada doğru bilginin erişilebilir yalnızca bir sürümü vardır. Excel bunu sağlayacak bir mekanizmaya sahip değildir. Üzerinde çalıştığınız verinin doğruluğundan ve güncelliğinden emin olamazsınız.

3- Excel veri silinmesine, hatta dosyaların silinmesine karşı korunaksızdır. “Verinin işletme içinde standart bir akışı” gibi bir durum olmadığından yürüteceğiniz her işlem için tüm hücrelere yeni veri girişleri yapılması gerekir. Veriyi yeniden girmek aynı zamanda yeni hatalara kapı aralamak gibi bir anlam taşır.

4- Bir bulut ortamına dahi yüklemiş olsanız excel de bir işbirliği (collabaration) mantığı yoktur. Birden fazla noktanın aynı dosya ve aynı veriler üzerinde çalışıyor olmaları önemli teknik ve yönetsel problemleri beraberinde getirir. ERP yazılımları, RDMS sistemlerinin verdiği teknik imkanlarla kullanıcı rol/yetki mekanizmalarıyla çalışır. RDMS veritabanı sistemleri ACID (atomicity, consistency, isolation, durability) prensiplerine sıkı sıkıya bağlıdır, veri akışları transaction mantığında ve son derece tutarlı gerçekleşir. Kullanıcılar aynı unique veriler üzerinde daha önceden tanımlanmış bir yetki/rol ve auditing sistematiğine bağlı olarak çalışır.

5- ERP sistemleri işletme içinde doğru verinin doğru bir akışla atomik olarak akmasını sağlar. Atomik veri akışı excel üzerinden kesinlikle sağlanabilir bir durum değildir. Excel operasyonel düzeyde hiç bir sistematik gözetmeksizin standart akışların dışında veri manipülasyonuna kolaylıkla imkan sağlar. Bu durum süreçlerin standartlaştırılması önündeki en önemli darboğazlardan biridir. Standartlaştırılmayan hiç bir proses ise iyileştirilemez. Böylece, kurumsal düzeyde denetim, raporlama ve analiz imkanları önemli ölçüde imkansız hale gelir.

6- ERP sistemlerinde canlı veri akışı vardır. Veri üretildiği yerde akışa dahil olur. Uçtan uca atomik ve bütünseldir. Excel verileri stabildir, siz onu güncelleyene kadar kimse onu güncellemez.

7- Excel’in bir datasource olarak kullanılması, veri madenciliği ve data analitiği süreçleri için gerekli olan datastore mimarisinin tesis edilmesini imkansız hale getirir.

Sonuç olarak Excel; entegrasyon gerektiren işletme fonksiyonları için bir business logic yürütme enstrümanı değildir. Bir presentasyon aracıdır, raporlama ve görselleştirme amacıyla kullanılabilir. ETL süreçlerinde veri önişleme ve hazırlama işlemleri için kullanışlı özellikler barındırır. Sonuç olarak Excel ERP değildir, ama bunda ısrar edilirse olsa olsa sistematiği baltalayan bir “paralel ERP” olabilir. Her taş yerinde ağırdır 🙂

print
Share